Felhívás síkosságmentesítésre!

Felhívjunk az ingatlan- és üzlethelyiség-tulajdonosokat, hogy

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 15. §-ában foglaltak alapján,

az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz letakarításáról, síkosság esetén – szükség szerint – a csúszásmentességről, hótól, jégtől történő mentesítésről.

 

Környezetünk védelmének érdekében ne sóval,

hanem kőzúzalékkal, homokkal vagy faforgáccsal síkosság mentesítsenek a házak előtti járdán!

 

 

Felhívjuk továbbá a tulajdonosok figyelmét, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  3. §- a szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti,

aki a közterület használatát és rendjét, a település környezetvédelmét és köztisztaságát szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi. Helyi rendeletünk alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

Kérjük együttműködésüket az elcsúszásos balesetek megelőzése érdekében!