Rend, vagy rendetlenség?

Kmetty Károly Polgármester Úr tájékoztató levele

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről

 

Rend, vagy rendetlenség?

Az utcanév és házszámozás kapcsán máris élénk vita, véleménycsere alakult ki a településen. Sokakban indulatokat vált ki a tervezet, de még többen igénylik, hogy tegyük végre rendbe közterületeink egyértelmű elnevezését, az ingatlanok számozását. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy miért elkerülhetetlen ennek a programnak a megkezdése, végrehajtása. Igyekszem mindazokat a szempontokat ismertetni, amelyek alátámasztják ennek a lépésnek a szükségszerűségét.

Mindennapi közös tapasztalatunk, hogy a mentő, a tűzoltó a kaotikus utcaszerkezet, számozás miatt csak késlekedve ér ki a helyszínre (lásd például a május 11-i esetet, amikor egy széndioxid mérgezéses esethez csak polgárőri felvezetéssel tudott a tűzoltóság eljutni), de még a nagyobb helyismerettel rendelkező futárszolgálat is hosszú ideig kering, mire a keresett címet megtalálja.

Sokaknak nem adatik meg, hogy házszámuk legyen, hosszú évek óta helyrajzi számmal azonosítják ingatlanaikat. Úgy gondolom tehát, hogy a rend, a rendszer mindannyiunk számára fontos kell, hogy legyen. Jóllehet, évtizedes megoldandó problémáról van szó, az időzítés nem véletlen.

A kormány arról döntött, hogy 2016. január 1-től minden állampolgár számára új, korszerű személyi okmányt bocsát ki, amely összevonja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TB-kártyát, kibővíthető közlekedési kedvezmények igénybe vételére jogosító kártyákkal és akár diákigazolványként is funkcionálhat. A tervek szerint a kártyát ingyenesen vagy méltányos áron biztosítják majd. Belátható, hogy indokolt ezzel a törekvéssel lépést tartani, az előkészületeket már most megtenni.

Miért megkerülhetetlen ott, ahol szükséges, az utcák átnevezése, a számozások egyértelmű meghatározása?

Okok:

  1. Számozás

Az átszámozásra kijelölt utcák esetében a legfőbb gond, hogy az a szerencsétlen gyakorlat valósult meg még a rendszerváltozás előtti időkben, hogy az akkori belterület külső határától indították a számozást a település belseje felé. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a később belterületbe vont ingatlanoknak nem lehetett házszámot adni, hiszen egy házszám nem lehet negatív szám (-1, -2). Ezeknek a belterületi ingatlanoknak csak helyrajzi száma van. Ha számozás bentről kifelé halad, a további belterületbe vonáskor ilyen problémák nem keletkeznek. A közterületek számozásának menetét a 345/2014 (XII.23) Kormányrendelet rögzíti.

Eszerint: „a házszámozást az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

  1. A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, ...
  2. A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni
  3. A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig
  4. Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni… stb”.

  1. Utcanevek

Rögzíteni szeretném, hogy az utcák mostani elnevezésével semmi probléma nincs!

A települést két fő útvonal, a Fő út, és a Rákóczi utca szeli ketté. Ha a mellékutcák számozása, logikus módon, bentről kifelé halad, vagyis az előbbi, meghatározó utaktól balra, illetve jobbra, akkor értelemszerűen az egyik oldalon meg kell az utcanevet változtatni, hiszen ugyanolyan névvel és számozással nem indulhat két ellentétes irányú utca. (lásd a térképvázlatot). Ez azt is jelenti, hogy függetlenül attól, hogy változik-e az utcanév, a házszám változása miatt mindenképpen ki kell cserélni a lakcímkártyát.

További problémát jelent az, hogy a vasútvonal is azonos nevű utcákat szel ketté, olyanokat is, amelyeknél nincs vasúti átjáró. Ilyen például a Vak Bottyán utca. Akinek nincs helyismerete, annak nem egyszerű, hogy gépkocsival megtalálja az utca folytatását. Természetesen számos más példát is fel lehetne sorolni. Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését határozta el a képviselő-testület. Azt is meg kell jegyeznem, hogy ezt a problémakört már több választási ciklus óta görgeti maga előtt az Önkormányzat, de a lakossági reakcióktól való félelem miatt eddig soha nem volt bátorsága a testületeknek felvállalni a rendezést.

Tudom, hogy senki sem szereti, ha a megszokott életében, környezetében hirtelen változás áll be, és senki sem szeret hivatalos ügyekben eljárni. A lakossági lakcímkártyák cseréjének, amire utcanév, és/vagy házszámozás miatt kerül sor, átfutása nagyjából kettő és fél év. Ez idő alatt az önkormányzat felkészül arra, hogy a cserét kihelyezett okmányirodával az önkormányzat épületében meg tudja oldani. Minden olyan partnernél, ahol lehetséges, (pl. közműveknél) a lakcímváltozási bejelentést egységesen az önkormányzat kívánja elvégezni, hogy a lakosoknak minél kevesebb, ezzel kapcsolatos ügyintézési feladata legyen.

Azt is tudjuk, hogy a vállalkozásokat sokkal komolyabban érinti ez a program. A kötelező kiadások mérséklése érdekében igyekszünk minden lehetőséget feltárni. Az ezzel kapcsolatos feladatokat áttekintjük, és a lehetséges lépéseket még ebben az évben kidolgozzuk. Természetesen a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk a program állásáról.

Kérem türelmüket, megértésüket, minden jobbító javaslatot örömmel fogadunk.

 

Őrbottyán, 2015. május 12.                                              

 

Kmetty Károly

polgármester