Álláspályázat: óvodapedagógus

Határozott idejű! A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.21-től 2018.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, erkölcsi bizonyítvány, főiskolai oklevél

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a e-mail címen
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

További információ: Balázsné Szalai Katalin 06-28/563-285, 06-70/4533114 -os telefonszámon.