Álláspályázat: óvodapedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda

pályázatot hirdet

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi munkakör

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, ovodapedagógus, erkölcsi bizonyítvány, főiskolai oklevél

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 141/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a e-mail címen
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.  

További információ: Balázsné Szalai Katalin, 06-28/563-285,06-70/453-3114 -os telefonszámon.