Óvodai beiratkozás

Tájékoztató

Értesítjük a TiszteltSzülőket, hogy

 

2015. április20-21-22-én, (hétfő,kedd, szerda,)

 

9 - 16 óraközött

ÓVODAIBEÍRATKOZÁST tartunk

 

a 2015-2016-osnevelési évre

  az Őrbottyáni Központi Óvodában

 Őrbottyán, Rákóczi út 84.

 

 

A nemzetiköznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéignevelő intézmény.

Aszülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezettgyermekét köteles beíratni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától óvodaifoglalkozáson köteles részt venni

Az óvodafelveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számítottfél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településenlakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annálidősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni agyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyiazonosítót (hiányában születési anyakönyvi kivonatot)és lakcímet igazolóhatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazolóhatósági igazolványát.

Kérem hozzák magukkal- a gyermek oltási könyvét, TAJkártyáját és a gyermeket.

Őrbottyán,2015. március 20.

Óvodavezető