Nyári diákmunka elõsegítése 2014

Felhívás

ANemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyiközpontjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségeimegvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésselmunkaerő-piaci programot indít. 

Aprogram célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. 
A programcélcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagyhallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek semvállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 

Aprogram keretein belül a foglalkoztatás történhet a településiönkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzatialapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órásfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint aminimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum –időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappalitagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járásihivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásbavetesse magát. 

Ehhez személyesokmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolaitanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatásiigazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradniaannak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentőregisztrációja megtörténhessen.

Atámogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diákfoglalkoztatásához nyújtható.

Továbbiinformációért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!