Új lakcímkártyák átvétele

A megadott időpontban át nem vett lakcímkártyákhoz hétfőn délután, vagy péntek délelőtt lehet hozzájutni.

Tisztelt Őrbottyáni Lakosok!

Tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, hogy az utcák névváltozása és házszám-megállapítása tárgyában hozott határozatok alapján kiállított – a megadott időpontokban át nem vett – új lakcímkártyák átvételére 2017. április 11. után csak hétfő délután 14.00-18.00 óra között és péntek délelőtt 8.00-12.00 óra között van lehetőség.

Kérem az őrbottyáni lakosokat, hogy éljenek az utca névváltozása és házszám-megállapítása tárgyában hozott határozatom jogerőre emelkedéséről szóló értesítésben megadott lehetőséggel és a tájékoztató levélben megadott időpontokban keressék fel a hivatalt az új lakcímkártya átvétele miatt.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a megadott időpontok nem mindenkinek megfelelőek, ezért kérem, hogy aki a megadott időpontban nem tud bejönni az elkészült lakcímkártyáért az a e-mail címen vagy 06-28/360-044/0-ás mellékű telefonszámon jelezze felénk.

A legutóbbi utca névváltozással és/vagy házszám-megállapítással érintett utcák lakosai sajnálatosan igen kis létszámban éltek azzal a megadott lehetőséggel, hogy pénteki vagy szombati napon átvehetik az új lakcímkártyájukat.

Ennek következtében a munkaidőben tapasztalható ügyfélforgalom olyan mértékben megnövekedett és kiszámíthatatlan lett, ami a hivatali ügyintézésben fennakadást okoz és az alapfeladatok ellátása érdekében kezelni szükséges.

Fenti okok miatt az új lakcímkártyák átvételére csak a fentebb megadott időpontokban van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Lakosság megértését, és kérem, hogy lehetőség szerint a kiküldött tájékoztató levélben megadott időpontokban keressék fel a hivatalt!

Őrbottyán, 2017. április 11.

Tisztelettel:

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző