Kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

Emlékeztető jegyzői tájékoztató

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény alapján 2020. december 31-ig lehet kérelmezni az engedély nélkül létesített kutak fennmaradását, mellyel az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása
 • A kérelemhez mellékelni kell:
  • Műszaki adatlapot
  • A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet
  • Fényképfelvételt a kútról és környezetéről
  • Nyilatkozatot

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj és illetékmentes.

Felhívom a figyelmet, hogy 2020. január 1. napjától a jegyző által engedélyezett kutak helyét vízszintes koordinátákkal – vagy az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával – kell megjelölni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2019. (XII. 14.) BM rendelet 2.§ (2) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a műszaki tervezési feladatok tekintetében nincs meghatározva, hogy kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetik, így az eljáráshoz kapcsolódóan nem szükséges szaktervezőt megbízni a dokumentáció elkészítésével.

A kérelem benyújtható:

 • Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen (Hétfőn: 8-12 és 13-18 óráig, Szerdán: 8-12 óráig és Pénteken: 8-12 óráig)
 • postai úton (Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.)
 • elektronikus úton az elektronikus levelezési címen (ez esetben kérjük a benyújtott dokumentumokat eredetben aláírni, majd digitalizálni szíveskedjenek).

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok letölthetők a www.orbottyan.hu oldalról.

További kérdéseivel kapcsolatban az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal Műszaki és Beruházási Irodája (2162 Őrbottyán, Fő út 99. 1. emelet 1. iroda, 28/360-044/1 mellék) tud tájékoztatást nyújtani.

Kérem, hogy amennyiben lehetséges a fennmaradási kérelmek benyújtását ne év végére időzítsék, tekintettel arra, hogy kizárólag a 2020. december 31-ig beérkezett kérelmek esetében áll fent a vízgazdálkodási bírság alóli mentesség.

Kérem továbbá, hogy aki 2019. december 31. napjáig benyújtotta kérelmét ne nyújtsa azt be újra, a korábbi tartalomnak megfelelően benyújtott kérelmek feldolgozása folyamatban van, az esetlegesen hiányos kérelmek kapcsán kollégánk felveszi a kapcsolatot a benyújtóval.

Csatolt dokumentumok: