Intézményvezetõ pályázat

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

ŐrbottyánVáros Önkormányzata

 

aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény20/A. §-a alapján pályázatothirdet a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői (magasabbvezetői) munkakör betöltésére.

 

1.     A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejűközalkalmazotti jogviszony

2.    Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

3.    A pályázat tárgya:Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyánintézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátására

4.    Avezetői megbízás időtartama: A vezetői  megbízatás 5 évre szól. Az állás betölthetőaz elbírálástkövetően azonnal.

5.    A munkavégzés helye: 2162 Őrbottyán Rákóczi Ferenc utca 43.

6.    A beosztáshoz kapcsolódójuttatások:A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éviXXXIII. törvény szerint.

7.    A pályázat benyújtásánakformája és helye:

Postai úton, a pályázatnak az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalcímére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63.).

Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  3072/2014., valamint a pályázat megnevezését:Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői pályázat

vagy

Személyesen: Cserepka András polgármester, 2162 Őrbottyán, Fő út63.

 

8. A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 11. a postai keletbélyegzőszerint.

 

9.&n bsp; A pályázat elbírálásának határideje: A képviselő-testület  következő ülése.

 

10.   A pályázatra irányadó jogszabályok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és aközgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyávalösszefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) számú Korm.rendeletben foglaltak.

11.Apályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok:

 

11.1. Képesítésikövetelmények:

Aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról aművészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottközalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló150/1992. (XI. 20.) számú Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltak szerint.

11.2.     A pályázathoz kötelezően csatolandódokumentumok:

a)részletes szakmai önéletrajz,

b)képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,

c)3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

d)az intézmény vezetésére vonatkozó program bemutatása a szakmai helyzetelemzésreépülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

e) nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők apályázati anyagot megismerhetik,

e) nyilatkozat arról, hogy amennyiben nem rendelkezik a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éviXXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és aközgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyávalösszefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) számú Korm.rendelet 6/G. §-ábanmegjelölt, a kultúráértfelelős miniszter által,a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és aképzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási ésvezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazolóokirattal, két éven belül vállalja a tanfolyam elvégzését.

12.     A pályázat elbírálásának módja:

A Humánügyi bizottság véleményezését követőenŐrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Apályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

13.  &nbs p; Apályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézménymegismeréséneklehetősége:

Bőv ebb felvilágosítástCserepka András polgármestertől a 06-28/360-044/0 telefonszámon kaphat, valamint www.orbottyan.huoldalon olvashat.