Tájékoztatás a fogorvosi ellátásról

2018. június 1-ig kérjük a lakosság megértését és türelmét.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Balogh Enikő fogorvos bejelentette az Önkormányzatnak a fogorvosi praxis eladására vonatkozó szándékát.

A bejelentést követően megkezdődtek az egyeztetések az új fogorvossal kötendő feladat-ellátási szerződésről, valamint a lakosság fogászati ellátásának biztosítása érdekében egy új fogorvosi körzet kialakításáról. Amennyiben sikerül ezt a célt megvalósítani, megnyugtatóan rendezni lehet a helyettesítés kérdését.

Az új feladat-ellátási szerződés megkötéséig dr. Balogh Enikő köteles biztosítani a lakosok számára a fogászati ellátást, helyettesítés esetében is helyben, az őrbottyáni rendelőben. A Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához érkezett lakossági bejelentés miatt a Váci Járási Hivatal vezetője felszólította dr. Balogh Enikő fogorvost, hogy tartsa be a jogszabályokban előírt kötelezettségét és tartós betegsége idejére helyben gondoskodjon a helyettesítésről, és erről megfelelően tájékoztassa a betegeket. Önkormányzatunk is felszólította a feladat-ellátási szerződésben foglaltak és a jogszabályi előírások betartására, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az új fogorvos munkába állásáig az ellátás biztosított legyen.

A fogorvosi praxisjog átruházására 2018. június 1. napjával kerül sor, addig kérjük a lakosság megértését és türelmét.