Felhívás bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

Határidő: 2021. április 15.

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A településen jelenleg zajló bölcsőde építése a tervek szerint az idei évben fog befejeződni.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogy ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A fentiekre tekintettel kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket

írásban 2021. április 15-ig

jelezzék Őrbottyán Város Önkormányzata felé a mellékelt igényfelmérő lap kitöltésével és megküldésével.

Az igényfelmérő nyilatkozatot Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) részére postai úton vagy személyesen az Önkormányzat épülete előtt lévő gyűjtőládába történő elhelyezéssel kérjük eljuttatni.

A borítékra kérjük írják rá: „Bölcsőde igényfelmérés”

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatkozott dokumentum kitöltése és annak megküldése kizárólag igényfelmérést szolgál, nem minősül jelentkezésnek.


Szabó István Ferenc
polgármester

Csatolt dokumentumok:

  • Felhívás [pdf]

    bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

  • Nyilatkozat [pdf]

    bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény felméréséhez