Fejlesztõ-pedagógus

Pályázati felhívás! Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete pályázatot hirdet a Kvassay Jenõ Általános Iskola fejlesztõ-pedagógus munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás!
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete pályázatot hirdet a Kvassay Jenő Általános Iskola fejlesztő-pedagógus munkakör betöltésére.  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás. A munkavégzés helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. A munkakörbe tartozó feladatok: BTM-es tanulók ellátása, csoportos és egyéni fejlesztés.  Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a „Közalkal­mazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.  Pályázati feltételek: főiskola, matematika-bármely szak – ma­gyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: – Főiskola, gyógypedagógusi vagy logopédusi vagy pszichopedagógusi végzettség.  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, >– hatósági bizonyítvány a büntetlen elő­élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkal­ma­zott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – szakmai önéletrajz, – nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatai­nak pályázattal összefüggő kezeléséhez. A munkakör betöltése legkorábban 2014. augusztus 29-től. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Gyenes Ildikó igazgatónő nyújt, a 70/382-6224 -os telefonszámon.
További részletek itt találhatóak.