Állás: családsegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szociális alapvégzettség,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete által meghatározott végzettség, elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • sajá gépjármű

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalf személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljrással kapcsolatban hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta intézményvezető nyújt, a 06-70/488-9884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2671/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • személyesen: Muzsay Márta intézményvezető részére, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.