Állás: karbantartó, nehézgépkezelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 13.

Az Őrbottyáni Gamesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet karbantartó, nehézgépkezelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önkormányzat tulajdonában és a GAMESZ kezelésében lévő helyi közutakon, közterületeken, egyéb ingatlanokon gépi földmunka végzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • egészségügyi alkalmasság
 • bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság és büntetlen előélet
 • nehézgépkezelői jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • láncfűrésszel végzett fakivágásban jártasság
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • kisgépkezelői jogosultság
 • gépi fűkaszálásban szerzett jártasság
 • egyéb gépkezelői jogosultság
 • útépítő- és karbantartógép kezelői képesítés
 • szakmunkás végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló postai feladóvevény másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044-es telefonszám 5-ös mellékén.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő 99 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6148/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó, nehézgépkezelő.
 • Személyesen: Lajszner Paulina, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő 99.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ Igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2020. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információwww.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.