Álláspályázat: dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai munkát közvetlen segítő dajkai munkakör

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános, ajkai végzettséget igazoló bizonyítvány előnyt jelent
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai bizonyítványok, Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2017, valamint a munkakör megnevezését: Dajkai
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. 

További információ: Balázsné Szalai Katalin, 06-28/563-285.06-70/4533114-es telefonszámon.