Álláspályázat: adóigazgatási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóigazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adók behajtásával kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az adók és az adók módjára behajtható köztartozások végrehajtása. Adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi gazdálkodási szakirány, felsőfokú pénzügyi szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen és/vagy munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Onkado, valamint ASP program felhasználói szintű ismerete
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a postai feladóvevény másolata
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3009/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adóigazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2017. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.