1/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat

az Őrbottyáni Napsugár Óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről

A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Őrbottyán és Kisnémedi településeken működő, az Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulása által fenntartott Őrbottyáni Napsugár Óvoda köznevelési intézményben - az Emberi Erőforrások Miniszterének egyidejű értesítésével -

2020. március 17. napja 6.00 órától

a veszélyhelyzet fennállásának idejére rendkívüli szünetet rendelek el.

Az óvoda ügyeletet szervez különösen az olyan gyermek számára, akinek szülője, törvényes képviselője a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.

Önkormányzatunk a rendkívüli szünet alatt a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Az érintetteket az önkormányzat erről értesíti.

 

Őrbottyán, 2020. március 16.

 

Szabó István Ferenc
polgármester
a társulási tanács elnöke

 

Csatolt dokumentum: