Õrbottyán Város Önkormányzata pályázatot hirdet

gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Őrbottyán Város Önkormányzata

a "Közszolgálatitisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésealapján

pályázatot hirdet

Őrbottyán VárosÖnkormányzata

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

A munkakörhöz tartozó főbbtevékenységi körök:

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a hozzárendelt költségvetésiszervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatokmódosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, afinanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával,védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rendbetartásáért felelős gazdasági szervezet irányítása. Az önkormányzat gazdálkodásávalösszefüggő képviselő-testületi előterjesztések, koncepciók, beszámolók,szabályzatok készítése. 


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás,illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a"Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX.törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

§        Magyar állampolgárság,

§        Cselekvőképesség,

§        Büntetlen előélet,

§      Főiskola, a 368/2011. Korm. rendelet 12.§-ban agazdasági vezetőkre előírt szakirányú képesítés,

§       önkormányzati pénzügyi területen szerzett - Legalább1-3 év szakmai tapasztalat,

§        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§     CGR, EBR42, ÖnegM rendszer ismerete - Legalább 1-3 évvezetői tapasztalat,

§        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyiszoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmaitevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§-aszerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nemrégebbi erkölcsi bizonyítvány, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedélymásolata, adatvédelmi nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat,nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

A munkakörbetölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatokelbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatbenyújtásának határideje: 2014. december 1.

A pályázatok benyújtásánakmódja:

§        Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyán VárosÖnkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63. ). Kérjüka borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:3660-2/2014, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

§        Személyesen: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út63. 

A pályázatieljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről abenyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt,mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§        orbottyan.hu - 2014. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt awww.orbottyan.hu honlapon szerezhet.